WINDOW RESEARCH INSTITUTE

News

Windowology 10th Anniversary Exhibition: The World Through the Window @ Kyushu University

19 Sep 2018

[ Dates + Hours ] 2-19 October, 2018 11:00-18:00
[ Admission ] Free
[ Closed ] 8, 13, 14 October, 2018
[ Venue ] Design Common, Faculty of Design, Kyushu University, Ohashi Campus (4 Chome-9-1 Shiobaru, Minami Ward, Fukuoka, Fukuoka Prefecture)
[ Research Exhibits ]Hiroshi Hara, Taro Igarashi, Yuichiro Kodama, Shin Muramatsu + Miru Rokkaku, Norihito Nakatani, Koji Sato, Yoshiharu Tsukamoto
[ Event Site ] madogaku.madoken.jp/exhibition/

RELATED ARTICLES

NEW ARTICLES